DRUŠTVO ZA PRAVICE PACIENTOV SLOVENIJE

DRUŠTVO ZA PRAVICE PACIENTOV SLOVENIJE - associazione per i diritti dei pazienti sloveni

SREBRNIČEVA ULICA 5, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

O nas

Društvo za pravice pacientov Slovenije je samostojna, prostovoljna, neprofitna, apolitična, ne verska, humanitarna organizacija, ki združuje vse paciente in njihove svojce, zdravstvene, pravne in druge strokovnjake.

Društvo deluje na osnovi statuta, svojih delovnih programov in v javnem interesu. Namen društva je prispevati k celostni pomoči vsem pacientom pri uveljavljanju pravic v javnem zdravstvu, pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pravic in zahtevkov na področju delovne zakonodaje ter zaposlovanja in pomoč pri uveljavljanju pravic iz zavarovalnih pogodb v primeru nezgod ali smrti.

Izobraževati, osveščati ter spodbujati zdrav način življenja z namenom preventive bolezni, opozarjati o kršitvah varstva pri delu in zdravja (ne glede na članstvo v društvu), razvijati prostovoljno delo in samopomoč ter reševanje problemov s slovenskim zdravstvom.

DRUŠTVO ZA PRAVICE PACIENTOV