DRUŽINSKI INŠTITUT ZAUPANJE

TRG SVOBODE 11, 8290 SEVNICA

Terapevstska podpora družinam, parom in posameznikom

O nas

Družinski inšitut Zaupanje je zavod za izvajanje preventivnih in terapevtskih dejavnosti v podporo družinam, parom in posameznikom.

Terapevtsko delo temelji na relacijskem družinskem modelu. Relacijska družinska terapija pomaga posamezniku, paru ali družini razgraditi nefunkcionalne čustvene in vedenjske vzorce, tako na intrapsihični, interpersonalni, kot tudi na sistemski ravni. Terapije izvajajo licencirani zakonski in družinski terapevti, z zaključenim podiplomskim študijem zakonske in družinske terapije.

DRUŽINSKI INŠTITUT ZAUPANJE