KONGO HOTEL & CASINO D.D.

LJUBLJANSKA CESTA 65, 1290 GROSUPLJE

Lokacija