OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA

TRG 9. MAJA 1, 1000 LJUBLJANA

Lokacija