nanašanje izravnalne mase na tla

(9)
Obseg podatkov