WEBASTO THERMO & COMFORT D.O.O.

WEBASTO THERMO & COMFORT - AVTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

CESTA V GORICE 34, 1000 LJUBLJANA

O nas

Zacetki delovanja WEBASTO AG Fahrzeugtehnik v Sloveniji segajo v zacetek 60. let. Takrat se je na obmocju nekdanje SFRJ zelo intenzivirala proizvodnja vozil, tako tovornega kot potniškega programa.

Na tem podrocju je delovalo pet tovarn za proizvodnjo avtobusov, dve tovarni za proizvodnjo tovornjakov in tovarna dostavnih vozil. Zaradi povecanih zahtev po udobju med prevozom, predvsem v potniškem prometu, so se proizvajalci vozil takrat povezali z WEBASTO AG in sicer z željo pridobiti zanesljivega dobavitelja preizkušene grelne in klimatske opreme.

Ocitno je bil hitro razvijajoci se trg takratne Jugoslavije dovolj zanimiv, zato je podjetje WEBASTO AG sklenilo pogodbo o zastopanju s podjetjem Tehnounion iz Ljubljane. Kot zastopnik je Tehnounion prevzel poslovanje s kompletnimi grelci in njihovimi rezervnimi deli, hkrati pa je pomagal tudi pri prenosu tehnologije za proizvodnjo posameznih komponent iz Nemcije v Slovenijo.

Ker se je predvsem poslovanje s proizvodnim podjetjem Avtomontaža izjemno hitro razvijalo, je WEBASTO AG leta 1981 prenesel zastopstvo na Avtomontažo - TOZD Trgovina in servis, že leta 1984 pa podpisal kooperacijsko pogodbo s TGN (tovarna grelnih naprav, Ljubljana) o skupni proizvodnji grelcev in delov zanje za tržišce takratne Jugoslavije in za izvoz v Nemcijo.

Sodelovanje se je tako dobro razvijalo, da sta obe podjetji v za?etku leta 1990 ustanovili novo skupno podjetje WEBASTO d.o.o., s sedežem v Ljubljani, kjer je imel WEBASTO AG 60%, TGN pa 40% delež. Žal so zelo kmalu po ustanovitvi prišli najslabši casi za to podjetje. Jugoslavija je razpadla in hkrati je posledicno razpadel tudi njen trg. Zacele so se vojaške operacije in podjetje je le s skrajnimi napori in obvladovanjem stroškov preživelo in proizvajalo naprej.

Kljub izgubi velikega dela tržišca in katastrofalno zmanjšanemu številu proizvedenih vozil ne samo v Sloveniji, temvec na podrocju bivše Jugoslavije, se je v letih 1994 in 1995 zacela krivulja rasti podjetja zopet vzpenjati. S stecajem partnerja TGN je v letu 1995 WEBASTO AG postal 100% lastnik podjetja v Sloveniji.

Webasto d.o.o. je delo nadaljeval na dveh locenih lokacijah v najetih prostorih, kar ni bilo stroškovno smotrno. Leta 1997 je bila najprej izvedena preselitev proizvodnih enot v Ukrajino, v Ljubljani pa kupljeno lastno zemljišce za nadaljnji razvoj podjetja. Leta 2000 smo se ob 10. obletnici ustanovitve Webasta d.o.o., preselili v povsem nove, lastne poslovno-skladišcne prostore na Cesti v Gorice 34.

Tako ima podjetje vse možnosti za uspešno nadaljnje delo in razvoj. Zaposleni v podjetju smo ponosni na pridobitev, ki smo jo s svojim predanim delom pridobili v teh desetih letih poslovanja. Podjetje prodaja, vgrajuje in servisira tudi najnovejše proizvode iz proizvodnega programa WEBASTO.

S svojim poslovanjem smo prisotni na podrovju vse bivše Jugoslavije. Veseli smo, da je naš lastnik svoja sredstva vložil nazaj v podjetje, ki ga ima v Sloveniji. Zavedamo se, da investicija skoraj 1,5 mio EUR sicer v slovenskem merilu ni velika, kaže pa na zaupanje naše maticne hiše v to tržišce, v kadre in ne nazadnje v izkušnje, ki smo si jih pridobili v vsem tem casu.