ZASNOVA - GRADBENI BIRO

ZASNOVA - GRADBENI BIRO LOVŠIN TONE S.P.

VRVARSKA POT 1 A, 1310 RIBNICA

Projektiranje objektov

Zasnova Gradbeni Biro

Zgodba našega podjetja ZASNOVA se začne v letu 1994, ko smo krenili na samostojno pot načrtovanja, svetovanja in izvajanje nadzora pri gradnji gradbenih objektov. Z projektiranjem manjših objektov, vodenjem projektov in nadzori pri gradnji smo se ukvarjali tudi pred tem, tako da imamo s tega področja večletne izkušnje.

Usmerili smo se v projektiranje različnih objektov visokogradnje v skladu z Zakonom o graditvi objektov, za potrebe različnih investitorjev. Tako projektiramo stavbe za potrebe kmetijstva, industrijske objekte, poslovne in stanovanjske objekte. Ker moraš biti v provinci univerzalen projektiramo tudi inženirske objekte, kot so manjši premostitveni objekti, oporne konstrukcije, ceste,  ter nekatere  objekte komunalne infrastrukture kot so kanalizacije, odvodnjavanja, športna igrišča ipd.. S svojimi strokovnjaki ali s priložnostno sestavljenim timom strokovnjakov obvladamo in izdelamo projektno dokumentacijo vseh strok. Torej na enem mestu lahko dobite kompletno storitev s področja projektiranja gradbenih objektov.

V uvodu omenjen nadzor nad izvedbo predstavlja nadziranje gradnje v skladu z Zakonom o graditvi objektov za enostavne, manj zahtevne in zahtevne objekte, strokovno vodstvo pri gradnji, z gradbenim poslovanjem ter svetovanjem. Sem sodijo razne kontrole, spremljanje gradnje, primopredaje ter sodelovanje pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt.

Naše reference kažejo na zaupanje investitorjev, ki smo ga pridobili s korektno opravljenimi storitvami. Za cilj smo si zadali predvsem korekten in spoštljiv odnos do naročnika, izvajalcev ter vseh ostalih udeležencev pri gradnji ter strokovno usposobljenost, kar lahko dosegamo z pridobljenimi izkušnjami in stalnim dopolnilnim izobraževanjem s področja graditve. Celovito obdelavo projektov nam poleg svinčnika, ravnila, kalkulatorja,  omogočajo tudi sodobna programska orodja (produkti AUTODESK) ter programska orodja za izračun konstrukcij (RADIMPEX, AMSES, POZ4) , katera skušamo stalno posodabljati.

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN