Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe spletnih vsebin RABIM.INFO. Vsakič, ko se prijavite na RABIM.INFO, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin/storitev RABIM.INFO

1. SPLOŠNE DOLOČBE Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletne strani RABIM.INFO se nanaša na pogoje uporabe storitve vsebin/storitev na spletnih straneh RABIM.INFO ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletne strani RABIM.INFO.

2. DEFINICIJE POJMOV Ponudnik in skrbnik spletne strani RABIM.INFO je Rabim.info d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) . Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki obišče spletno stran RABIM.INFO in jo na kakršenkoli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na RABIM.INFO podjetju Rabim.info d.o.o., dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Rabim.info d.o.o. in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na RABIM.INFO vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljno razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Rabim.info d.o.o., ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljno uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strani niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

3. OPIS SPLETNE STRANI RABIM.INFO je prvi slovenski informacijski portal narejen v sodelovanju z ponudniki blaga in storitev v Sloveniji. Podatki so neposredno preverjeni z pravnimi subjekti v Sloveniji. Naš cilj je info servis, v katerem lahko uporabnik hitro poišče ponudnika storitve ali blaga, ki ga tisti trenutek potrebuje. Prednost je v tem, da je iskalnik narejen za iskanje po blagu, storitvi, ki jo ponudnik ponuja, ne glede na to, da ne ve imena ponudnika. Servis omogoča tudi iskanje po delovnem času, razdalji do kraja, razdalji od točke interesa, pozicija na mapi. Podatki se osvežujejo večkrat na leto, lahko pa registriran uporabnik osveži podatke o svojem podjetju kadarkoli. Vpis in prikaz v bazi podatkov je brezplačno.

4. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI Servis je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani RABIM.INFO zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do RABIM.INFO. Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile.

5. NAČIN DOSTOPA Uporaba in dostop do spletne strani RABIM.INFO sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 10. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do vsebin RABIM.INFO na posamezno geslo. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine članstvo v RABIM.INFO.

6. POGOJI UPORABE STAROST IN ODGOVORNOST Za uporabo vsebin objavljenih na RABIM.INFO ni starostnih omejitev. Registracija v RABIM.INFO je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo. DRUGA PRAVILA UPORABE Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh RABIM.INFO.

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

8. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI Uporabnik se mora zavedati, da: 1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti; 2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika; 3. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik; 4. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps; 5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev; 6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh RABIM.INFO, katere avtorji so uporabniki spletne strani RABIM.INFO; 7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila.

10. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA: - storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo, - v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja, - ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb, - storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih, - ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe, - ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov, - ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo, - ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani RABIM.INFO in še posebej plačljivih vsebin strani, - ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

11. REKLAMACIJE Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu podpora@rabim.info. Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije. Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

12. KRŠENJE POGOJEV Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani RABIM.INFO. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@rabim.info ali pisno na naslov Rabim.info d.o.o., Golo brdo 154b, 1215 Medvode, s pripisom za RABIM OnLine (RABIM.INFO).

13. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA Uporabnik z objavo svojih podatkov na portalu www.rabim.info podjetju Rabim.info d.o.o. dovoljuje, da ga preko e-pošte obvešča o morebitnih spremembah, novostih in drugih vsebinah ter aktivnostih povezanih s portalom, ob spoštovanju zakonskega določila, da se iz liste za prejemanje obvestil ob vsakem novem sporočilu lahko odjavi.

14. SPREMEMBE Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.