CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

KARDELJEVA PLOŠČAD 27 A, 1000 LJUBLJANA

Lokacija